آقا محمد صدراآقا محمد صدرا، تا این لحظه 7 سال و 9 ماه و 17 روز سن دارد

محمد صدرا جان

...لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم...